Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
State of topic: approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Summary:
Ve vybraném modelovém území provést inventarizaci extenzivních výsadeb a jejich následné vyhodnocení (typologie výsadeb,druhové zastoupení, zhodnocení zdravotního stavu, zhodnocení produkčního a mimoprodukčního potenciálu, perspektiva, návrh opatření vedoucí k uchování v kulturní nebo historické krajině, možnosti dalšího využití). Současně bude provedena pomologická determinace. Závěrečná práce bude zpracována dle požadavků a standardů pro tento typ závěrečné práce.

There are no limitations of the topic