Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Abstrakt: Terénní výzkum mezi účastníky výprav do Amazonie z České republiky a jejich pořadateli, zaměřený na problematiku přivlastňování domorodé kultury. Metodika: hloubkové rozhovory, zakotvená teorie. Termín obhajoby: ne dříve než ZS 2018/19Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-MTS Mezinárodní teritoriální studia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.