Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Abstrakt:
Terénní výzkum mezi účastníky výprav do Amazonie z České republiky a jejich pořadateli, zaměřený na problematiku přivlastňování domorodé kultury. Metodika: hloubkové rozhovory, zakotvená teorie. Termín obhajoby: ne dříve než ZS 2018/19
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-MTS Mezinárodní teritoriální studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.