Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Produkce lesního reprodukčního materiálu s sebou nese riziko nežádoucích změn a zúžení genofondu zakládaných lesních porostů. Příčinou může být nedostatečné kvetení a plození zdrojů lesního reprodukčního materiálu, sběr semen z malého počtu matečných stromů a třídění semenáčků a sazenic v lesních školkách. Cílem práce bude ověřit přitomnost nežádoucích změn v genofondu lesního reprodukčního materiálu pěstovaného v lesních školkách. Pomocí genetických markerů se určí základní populačně-genetické charakteristiky vybraného oddílu sazenic, které se porovnají s jejich matečným porostem resp. autochtonními porosty téže dřeviny v konkrétní přírodní lesní oblasti. V případě zjištění nežádoucích změn genofondu se pokusíme identifikovat příčinu a navrhnout nápravná opatření. Bakalářská práce se vypracuje ve spolupráci s Lesy města Brno, a.s.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení