Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
State of topic: approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary: Práce by byla zaměřená na vnitrodruhovou proměnlivost a míru dedičné podmíněnosti reakce reprodukčnho materiálu smrku (dubu zimního, borovice lesní, jasanu) na přenos do odlišných stanovištních podmínek. Terénní šetření se uskuteční v provenienčních pokusech, v nichž jsou společně vysazeny oddíly reprodukčního materiálu pocházející ze zdrojových porostů z různých přírodních lesních oblastí. Předmětem hodnocení bude / může být dle domluvy/ růst, přežívaní, fenologii, odolnost/náchylnost k chorobám i vlastnosti dřeva. Prostřednictvím provenienčních pokusů lze identifikovat vhodné zdroje lesního reprodukčního materiálu s ohledem na produkční charakteristiky, odolnost a adaptabilitu zakládaných porostů. Výběr dřeviny a zaměření práce na konkrétní vlastnosti dřevin je možné domluvit s vedoucím práce. Na Školním lesním podniku ML Křtiny jsou k dispozici provenienční pokusy se smrkem, dubem zimním a letním, borovicí lesní a v širším okolí i s jasanem ztepilým.

informace
There are no limitations of the topic