Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Institute:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Anežka Semrádová
Summary:
Cílem diplomové práce je stanovit zásady pro budování knihovních zahrad a ověřit je na konkrétním příkladu knihovny malého města. Literární rešerše bude shrnovat poznatky o městských parcích a zahradách s ohledem na jejich využití pro četbu, kulturu a vzdělávání, o funkcích současných veřejných knihoven i o zahradně krajinářských postupech využitelných pro tvorbu knihovních zahrad. V praktické části práce bude řešena knihovní zahrada v Novém Městě nad Metují. Modelový příklad bude zpracován na úrovni architektonické studie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.