Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Ústav:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem diplomové práce je stanovit zásady pro budování knihovních zahrad a ověřit je na konkrétním příkladu knihovny malého města. Literární rešerše bude shrnovat poznatky o městských parcích a zahradách s ohledem na jejich využití pro četbu, kulturu a vzdělávání, o funkcích současných veřejných knihoven i o zahradně krajinářských postupech využitelných pro tvorbu knihovních zahrad. V praktické části práce bude řešena knihovní zahrada v Novém Městě nad Metují. Modelový příklad bude zpracován na úrovni architektonické studie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.