Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Posouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Abstrakt:
V dané PLO budou zejména s ohledem na stav porostů ve 2-4 lvs a probíhající i predikované změny klimatu, navrženy nejvhodnější obnovní postupy s cílem stabilizace porostů, trvalé udržitelnosti a plnění funkcí lesa.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.