Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Abstrakt:
Výskyty sucha v posledních letech obnovily diskuse o vybudování závlahových systémů. Časté jsou odvolávky na dřívější zavlažované plochy apod. V zadané práci budou analyzovány výskyty sucha za období od roku 2000 podle hodnoty vláhové bilance (rozdíl mezi srážkami a potenciální evapotranspirací, dále jen ZVB). Budou stanoveny hodnoty ZVB (podle výpočtů na ČHMÚ, které budou vymezovat závlahová období (podle údajů ČHMÚ). Podle vymezených hodnot potřeby závlahy bude provedena rajonizace jižní Moravy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení