Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Summary:
Výskyty sucha v posledních letech obnovily diskuse o vybudování závlahových systémů. Časté jsou odvolávky na dřívější zavlažované plochy apod. V zadané práci budou analyzovány výskyty sucha za období od roku 2000 podle hodnoty vláhové bilance (rozdíl mezi srážkami a potenciální evapotranspirací, dále jen ZVB). Budou stanoveny hodnoty ZVB (podle výpočtů na ČHMÚ, které budou vymezovat závlahová období (podle údajů ČHMÚ). Podle vymezených hodnot potřeby závlahy bude provedena rajonizace jižní Moravy.

There are no limitations of the topic