Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Vláhová bilance je vyjádřena rozdílem mezi úhrny srážek a potenciální evapotranspirací. Z podkladů ČHMÚ bude vypracována analýza výskytu srážek, teploty vzduchu a evapotranspirace v jednotlivých letech za období 1961 až 2015 na jižní Moravě. Zvláštní pozornost bude věnována vegetačnímu období.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení