Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Změny podnebí jsou příčinou zvýšené frekvence výskytů sucha na území ČR. Obsahem práce je popis používaných metod pro hodnocení zemědělského sucha a analýza přírodních podmínek pro jeho výskyt. Vypracování přehledu o výskytech sucha v období jednotlivých letech za roky 1961 až 2015. Čerpáno bude z dostupných literárních podkladů a studií ČHMÚ.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení