Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevin
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Abstrakt:
Pro vybrané území budou analyzovány výskytu jarních mrazů, pomocí statistických metod určena pravděpodobnost jejich výskytu apod. Dosažené výsledky budou využity pro vyjádření vhodných odrůd pěstovaných ovocných stromů v dané lokalitě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení