Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Summary:
Bakalářská práce bude zaměřena na identifikaci komponované krajiny a návrh její obnovy. Literární přehled směřuje na poznání problematiky komponovaných krajin a zaměřuje se na jejich hlavní typy, období vzniku, prvky a vztahy, které vytváří kompozici. Součástí je detailní rozbor zákonitostí komponovaných krajin ze stejného období, jako je modelové území. Práce bude obsahovat souhrn možných přístupů k obnově komponovaných krajin.

There are no limitations of the topic