Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Summary:
Historické krajinné struktury představují krajinné prvky, které odkazují na dřívější využití země. Úkolem studenta je seznámit se s typologií historických krajinných struktur a následně je identifikovat na vybraném modelovém území za pomocí studia historických pramenů, digitálních podkladů a terénního průzkumu. Výsledkem práce je mapa identifikovaných historických krajinných struktur, vyhodnocení jejich ekologických potenciálu a významu v krajinném rázu daného modelového území.

There are no limitations of the topic