Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude testovat antagonistické účinky houby Pythium oligandrum. Jako zdroj inokula bude využito komerčního přípravku a bude sledováno, na které z GTD (grapevine trunk diseases) patogenů má přípravek přímý účinek. Výsledky budou statisticky zhodnoceny. Výsledky práce by měly objasnit, zda konkrétní přípravek může být využit pro biologickou ochranu vůči GTD.

There are no limitations of the topic