Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Summary: 1. Uveďte méně známé ovocné druhy, kterých semena jsou vhodné pro lisování olejů. Popište vlastnosti, dostupnost, výlisnost a další vlastnosti produkovaných olejů.    2. Zhodnoťte možnosti technického zabezpečení lisování a produkce takovýchto olejů.  3. V rámci pokusu proveďte lisování konkrétních druhů, zhodnoťte proces a produkci lisovaného oleje.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-HE Horticultural Engineering
C-HE-H Horticulture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.