Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Stav témy: schválené (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zahradnické techniky - ZF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Abstrakt:
1. Uveďte druhy, vlastnosti a množství produkovaných odpadních produktů z vinohradnických a vinařských provozů.  2. Zhodnoťte možnosti energetického využití odpadních produktů, jejich vlastnosti, potřebu úprav a energetickou bilanci.  3. Diskutujte o reálných možnostech využití, zejména legislativního rámce a návratnosti investicí spojených s takovýmto využitím.  Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-ZI Zahradnické inženýrství
N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.