Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Abstrakt:
1. Uveďte druhy, vlastnosti a množství produkovaných odpadních produktů z vinohradnických a vinařských provozů.  2. Zhodnoťte možnosti energetického využití odpadních produktů, jejich vlastnosti, potřebu úprav a energetickou bilanci.  3. Diskutujte o reálných možnostech využití, zejména legislativního rámce a návratnosti investicí spojených s takovýmto využitím.  Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZI Zahradnické inženýrstvíN-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.