Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Summary:
1. Zhodnoťte historii a současnost použití exteriérových vertikálních stěn v zahraničí a v České republice. Uveďte základní prvky stěny.    2. Popište a zhodnoťte používané substráty a příměsi substrátů, jejich vlastnosti a požadavky.    3. Ověřte použití konkrétních substrátových směsí a příměsí. Vyvoďte doporučení týkající se skladby substrátů, mísitelnosti, efektu pro rostliny a vhodnosti pro konkrétní taxony.  Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-HE Horticultural Engineering
C-HE-H Horticulture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.