Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
1. Zhodnoťte historii a současnost použití exteriérových vertikálních stěn v zahraničí a v České republice. Uveďte základní prvky stěny.    2. Popište a zhodnoťte používané substráty a příměsi substrátů, jejich vlastnosti a požadavky.    3. Ověřte použití konkrétních substrátových směsí a příměsí. Vyvoďte doporučení týkající se skladby substrátů, mísitelnosti, efektu pro rostliny a vhodnosti pro konkrétní taxony.  Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZI Zahradnické inženýrstvíN-ZI-Z Zahradnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.