Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Abstrakt:
1. Uveďte základní prvky závlahového systému, jejich využití, opodstatnění, účel. Uveďte postup návrhu závlahového systému, využitelnost softwaru pro výpočet jeho kapacity.  2. Zhodnoťte konkrétní podnik za účel obnovy, doplnění, nebo vybudování nového závlahového systému. Zejména požadavky porostu, účel jednotlivých ploch, klimatické podmínky atd.  3. Vytvořte projekt závlahového systému pro daný podnik, který bude obsahovat výčet konkrétních prvků, bilanci spotřeby vody a provozní řád systému. Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-Z Zahradnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.