Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
1. Uveďte druh, vlastnosti a množství produkovaných sekundárních produktů po lisování oleje z olejnatých semen ovocných druhů.  2. Zhodnoťte možnosti využití sekundárních produktů v potravinářském průmyslu. Trendy, možnosti uplatnění a podmínky uvedení na trh.  3. Navrhněte konkrétní produkty dle průzkumu, zhodnoťte jejich reálnou uplatnitelnost. Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-HE Horticultural Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.