Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
1. Uveďte druh, vlastnosti a množství produkovaných odpadních produktů z vinařských provozů.  2. Zhodnoťte možnosti energetického využití odpadních produktů, jejich energetickou bilanci.  3. Diskutujte o reálných možnostech využití, zejména legislativního rámce a návratnosti investicí spojených s takovýmto využitím. Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-HE Horticultural Engineering
B-HE-VV Viticulture and Viniculture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.