Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Summary: 1. Zhodnoťte historii a současnost použití exteriérových vertikálních stěn v zahraničí a v České republice. 2. Uveďte základní prvky stěny.  3. Popište a zhodnoťte používané substráty a příměsi substrátů, jejich vlastnosti a požadavky.   

There are no limitations of the topic