Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Summary:
Cílem této bakalářské práce bude literárně popsat hlavní stresové faktory při pěstování zeleniny s praktickým experimentem některých veličin.

There are no limitations of the topic