Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zastoupení dřeňových paprsků u dubu a jeho vliv na množství extraktivních látek v jádrovém dřevě
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt: Pomocí obrazových metod bude na mikroskopických preparátech (tangenciální řez) zjišťováno u jádrového dřeva dubu procentuální zastoupení pletiv tvořících dřeňové paprsky, případně budou měřeny jejich další charakteristiky. Zjištěné parametry budou porovnány s množstvím extraktivních látek obsažených v témže dřevě a bude hledán vztah mezi nimi.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia