Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zastoupení dřeňových paprsků u dubu a jeho vliv na množství extraktivních látek v jádrovém dřevě
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt: Pomocí obrazových metod bude na mikroskopických preparátech (tangenciální řez) zjišťováno u jádrového dřeva dubu procentuální zastoupení pletiv tvořících dřeňové paprsky, případně budou měřeny jejich další charakteristiky. Zjištěné parametry budou porovnány s množstvím extraktivních látek obsažených v témže dřevě a bude hledán vztah mezi nimi.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia