Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zastoupení dřeňových paprsků u dubu a jeho vliv na množství extraktivních látek v jádrovém dřevě
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Pomocí obrazových metod bude na mikroskopických preparátech (tangenciální řez) zjišťováno u jádrového dřeva dubu procentuální zastoupení pletiv tvořících dřeňové paprsky, případně budou měřeny jejich další charakteristiky. Zjištěné parametry budou porovnány s množstvím extraktivních látek obsažených v témže dřevě a bude hledán vztah mezi nimi.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic