Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zastoupení dřeňových paprsků u dubu a jeho vliv na množství extraktivních látek v jádrovém dřevě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt: Pomocí obrazových metod bude na mikroskopických preparátech (tangenciální řez) zjišťováno u jádrového dřeva dubu procentuální zastoupení pletiv tvořících dřeňové paprsky, případně budou měřeny jejich další charakteristiky. Zjištěné parametry budou porovnány s množstvím extraktivních látek obsažených v témže dřevě a bude hledán vztah mezi nimi.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení