Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zastoupení dřeňových paprsků u dubu a jeho vliv na množství extraktivních látek v jádrovém dřevě
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Summary: Pomocí obrazových metod bude na mikroskopických preparátech (tangenciální řez) zjišťováno u jádrového dřeva dubu procentuální zastoupení pletiv tvořících dřeňové paprsky, případně budou měřeny jejich další charakteristiky. Zjištěné parametry budou porovnány s množstvím extraktivních látek obsažených v témže dřevě a bude hledán vztah mezi nimi.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic