Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Změna účinnosti ochranných prostředků na dřevo v důsledku zvýšených teplot v konstrukcích
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Zjištění ztráty účinnosti termolabilních bioaktivních látek ve fungicidních či insekticidních ochranných prostředcích při použití přípravku v podmínkách, ve kterých dochází k přechodnému zvýšení teploty slunečním zářením v letních měsících - krovy, dřevěné fasády atd. Nutno začít řešit nejpozději 18 měsíců před odevzdáním.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia