Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Změna účinnosti ochranných prostředků na dřevo v důsledku zvýšených teplot v konstrukcích
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt:
Zjištění ztráty účinnosti termolabilních bioaktivních látek ve fungicidních či insekticidních ochranných prostředcích při použití přípravku v podmínkách, ve kterých dochází k přechodnému zvýšení teploty slunečním zářením v letních měsících - krovy, dřevěné fasády atd. Nutno začít řešit nejpozději 18 měsíců před odevzdáním.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení