Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Změna účinnosti ochranných prostředků na dřevo v důsledku zvýšených teplot v konstrukcích
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Abstrakt: Zjištění ztráty účinnosti termolabilních bioaktivních látek ve fungicidních či insekticidních ochranných prostředcích při použití přípravku v podmínkách, ve kterých dochází k přechodnému zvýšení teploty slunečním zářením v letních měsících - krovy, dřevěné fasády atd. Nutno začít řešit nejpozději 18 měsíců před odevzdáním.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení