Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Změna účinnosti ochranných prostředků na dřevo v důsledku zvýšených teplot v konstrukcích
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Summary: Zjištění ztráty účinnosti termolabilních bioaktivních látek ve fungicidních či insekticidních ochranných prostředcích při použití přípravku v podmínkách, ve kterých dochází k přechodnému zvýšení teploty slunečním zářením v letních měsících - krovy, dřevěné fasády atd. Nutno začít řešit nejpozději 18 měsíců před odevzdáním.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic