Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno Chrlice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Vypracování literární rešerše dané problematiky. Podrobný terénní průzkum lokality. Posouzení navrhovaných protipovodňových opatření. Návrh alternativních řešení navrhované protipovodňové ochrany. Studie proveditelnosti stávajících návrhů. Návrh využití volných prostor v lokalitě Modřická niva. Možnosti jiného i technické řešení regulace povodňové vlny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.