Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno Chrlice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Abstrakt:
Student vypracuje literární rešerši dané problematiky. V lokalitě provede podrobný terénní průzkum a zhodnocení stávajícího stavu vodního toku, nivy a navazujícího intravilánu obce, vyhodnotí stávající stav s pohledu protipovodňové chorany v území. Provede návrh možných lokalit pro případný rozliv povodní či vybudování protipovodňových opatření v četně zaměření a situativního umístění.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-KI Krajinné inženýrstvíN-KI-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.