Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Interaktivní model areálu Městského úřadu Břeclav
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Prostředky počítačové grafiky a webových technologií vytvořit interaktivní model areálu Městského úřadu Břeclav (Nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav - 3 budovy) s kancelářemi v jednotlivých podlažích s proklikem na adekvátní webový kontakt na osoby v kanceláři sedící. Vytvořený model pak umístit na webovou stránku úřadu tak, aby byl responzivní. Student dostane maximální podporu v podobě osobních konzultací, obdrží nezbytné podklady (plány podlaží, ...) a další potřebnou součinnost. V případě nasazení vytvořeného modelu obdrží student i finanční odměnu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení