Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Abstrakt: Nestátní lesní rezervace Ščúrnica je unikátním objektem, který vznikl (a stále se rozšiřuje) z lesních porostů vykoupených od soukromých vlastníků díky darovaným finančním prostředkům s cílem ponechat tyto porosty samovolnému vývoji. Rezervace Ščúrnica se nachází v severní části Bílých Karpat v blízkosti Valašských Klobouk. V její nejcennější části byla v roce 2009 založena výzkumná plocha o rozloze jeden hektar, kde byly zaměřeny pozice stromů, jejich korunové průměty, změřeny výčetní tloušťky stromů a jejich výšky. Rovněž bylo podobně inventarizováno zmlazení dřevin. Cílem práce je zopakovat toto měření, posoudit změny ve struktuře a druhové skladbě porostu zejména s ohledem na zastoupení jedle bělokoré a buku lesního.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.