Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Summary: Nestátní lesní rezervace Ščúrnica je unikátním objektem, který vznikl (a stále se rozšiřuje) z lesních porostů vykoupených od soukromých vlastníků díky darovaným finančním prostředkům s cílem ponechat tyto porosty samovolnému vývoji. Rezervace Ščúrnica se nachází v severní části Bílých Karpat v blízkosti Valašských Klobouk. V její nejcennější části byla v roce 2009 založena výzkumná plocha o rozloze jeden hektar, kde byly zaměřeny pozice stromů, jejich korunové průměty, změřeny výčetní tloušťky stromů a jejich výšky. Rovněž bylo podobně inventarizováno zmlazení dřevin. Cílem práce je zopakovat toto měření, posoudit změny ve struktuře a druhové skladbě porostu zejména s ohledem na zastoupení jedle bělokoré a buku lesního.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LE Landscape Engineering
C-FEN Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.