Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Abstrakt:
Nestátní lesní rezervace Ščúrnica je unikátním objektem, který vznikl (a stále se rozšiřuje) z lesních porostů vykoupených od soukromých vlastníků díky darovaným finančním prostředkům s cílem ponechat tyto porosty samovolnému vývoji. Rezervace Ščúrnica se nachází v severní části Bílých Karpat v blízkosti Valašských Klobouk. V její nejcennější části byla v roce 2009 založena výzkumná plocha o rozloze jeden hektar, kde byly zaměřeny pozice stromů, jejich korunové průměty, změřeny výčetní tloušťky stromů a jejich výšky. Rovněž bylo podobně inventarizováno zmlazení dřevin. Cílem práce je zopakovat toto měření, posoudit změny ve struktuře a druhové skladbě porostu zejména s ohledem na zastoupení jedle bělokoré a buku lesního.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.