Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Abstrakt: Lesní porosty s dominantní jedlí bělokorou jsou na území České republiky velmi vzácné a díky tomu jedinečné. V severní části Bílých Karpat se jich s ohledem na specifickou historii hospodaření se vyskytují na několika místech. Podrobné mapování jejich výskytu v dané oblasti bylo provedeno v roce 2008, kdy byly zjištěny na 172 ha většinou ve věku od 90 do 120 let. Cílem práce je zhodnotit aktuální výskyt jedlových porostů, porovnat jej s předchozími údaji a u vytěžených porostů zjistit, jakým způsobem byly obnoveny a v jaké dřevinné skladbě. Součástí navrhované práce je zhodnocení budoucí perspektivy jedlových lesů v oblasti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-KI Krajinné inženýrství
N-LIN Lesní inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.