Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Lesní porosty s dominantní jedlí bělokorou jsou na území České republiky velmi vzácné a díky tomu jedinečné. V severní části Bílých Karpat se jich s ohledem na specifickou historii hospodaření se vyskytují na několika místech. Podrobné mapování jejich výskytu v dané oblasti bylo provedeno v roce 2008, kdy byly zjištěny na 172 ha většinou ve věku od 90 do 120 let. Cílem práce je zhodnotit aktuální výskyt jedlových porostů, porovnat jej s předchozími údaji a u vytěžených porostů zjistit, jakým způsobem byly obnoveny a v jaké dřevinné skladbě. Součástí navrhované práce je zhodnocení budoucí perspektivy jedlových lesů v oblasti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LE Landscape Engineering
C-FEN Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.