Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vývoj zastoupení jedlových porostů v severní části Bílých Karpat a jejich obnova
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Lesní porosty s dominantní jedlí bělokorou jsou na území České republiky velmi vzácné a díky tomu jedinečné. V severní části Bílých Karpat se jich s ohledem na specifickou historii hospodaření se vyskytují na několika místech. Podrobné mapování jejich výskytu v dané oblasti bylo provedeno v roce 2008, kdy byly zjištěny na 172 ha většinou ve věku od 90 do 120 let. Cílem práce je zhodnotit aktuální výskyt jedlových porostů, porovnat jej s předchozími údaji a u vytěžených porostů zjistit, jakým způsobem byly obnoveny a v jaké dřevinné skladbě. Součástí navrhované práce je zhodnocení budoucí perspektivy jedlových lesů v oblasti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.