Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
State of topic: approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
V posledních letech dochází ve vinohradnických oblastech ČR k narůstajícímu množství případů, kdy v důsledku napadení kmínků révy příslušnými patogeny dochází k poměrně rychlému úhynu celého keře. Tento typ chorob je označován například jako ESCA, Eutypové či Botriosfériové vednutí. V teoretické části bude cílem diplomové práce zpracovat domácí i zahraniční literární zdroje zabývající se danou problematikou. V praktické části bude úkolem skrínínk výskytu tohoto onemocnění v rámci vinohradů vedených v Lednici pod správou MENDELU, časosběrná fotodokumentace vybraných symptomatických rostlin ve vegetačním období a identifilace přítomných patogenů prostřednictvím in vitro kultivace. Vzhledem k charakteru zadání je nutným předpokladem pro případné zájemce schopnost provádět tento skrínink ve vegetačním období alespoň 1 x za měsíc.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-HE Horticultural Engineering
C-HE-MAMHP Management of Horticulture Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.