Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Savci jako škůdci na ovocných dřevinách a v sadech.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Studium faktorů ovlivňující poškozování ovocných dřevin v sadech vybranými druhy a skupinami savců (převážně hlodavci a zající) a praktická doporučení pro jejich eliminaci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-AZO Aplikovaná zoologie