Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Summary:
Digitální modely krajiny reprezentují zjednodušené vlastnosti terénu nebo povrchu krajiny. Umožňují tak modelovat řadů jevů v krajině např. viditelnost, odtokové poměry, oslunění. Student bude zpracovávat ideovou studii pro vybrané území s využitím digitalního modelu terénu a digitálního modelu povrchu. Součástí práce bude vyhodnocení možností výše uvedených modelů pro plánování krajiny.

There are no limitations of the topic