Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Abstrakt:
Digitální modely krajiny reprezentují zjednodušené vlastnosti terénu nebo povrchu krajiny. Umožňují tak modelovat řadů jevů v krajině např. viditelnost, odtokové poměry, oslunění. Student bude zpracovávat ideovou studii pro vybrané území s využitím digitalního modelu terénu a digitálního modelu povrchu. Součástí práce bude vyhodnocení možností výše uvedených modelů pro plánování krajiny.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení