Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Summary:
Vizualizace návrhu je jednou z metod jak může projektant přiblížit návrh veřejnosti - uživatelům. Tématem práce jsou možnosti vizualizace při rozhodování o změnách v krajině nebo ve městě od jednotlivých objektů až po dlouhodobé scénaře vývoje. Těžištěm práce je porovnání možností zejména při vuyžití nových digitálních technologií. Student popíše přednosti a slabé stránky jednotlivých přístupů a na vybrané studii demonstruje některý z přístupů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LA Landscape Architecture
B-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.