Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska výskytu dřevních hub
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Výskyt dřevních hub bývá kritickým faktorem ovlivňující mechanickou stabilitu dřevin. Cílem práce bude ve vybraném městském prostředí (park, alej nebo celková veřejná zeleň menší obce)zhodnotit vliv dřevních hub na zdravotní stav a mechanickou stabilitu dřevin na konkrétním území včetně návrhu technických opatření.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB Arboristika
B-ARB-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.