Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Zhodnocení aktuálního stavu koryta toku, hydrotechnických objektů a vegetačního doprovodu v řešeném úseku. Na základě literární rešerše, studia podkladových materiálů a terénního průzkumu budou navržena konkrétní revitalizační opatření v nivě toku, údržba koryta a hydrotechnických objektů na toku. Součástí práce mapové přílohy, jednoduchá výkresová dokumentace a posouzení možných zdrojů financování navržených opatření.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.