Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Porovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude porovnat anatomickou a morfologickou stavbu listoví u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení