Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude sledovat anatomické, morfologické a fyziologické změny sazenic během stresu suchem vedoucímu až k odumření. Na základě těchto změn určit faktory, které mají vliv na vitalitu jedinců a dobu přežití.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia